Επί του θέματος των απολύσεων δημοτικών υπαλλήλων

Φυλλομέτρησα, πριν έλθω, τον νόμο 3731/2008 που περιγράφει τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας. Ο νόμος αυτός κάνει διάκριση (άρθρο 1 παρ. 3) σε προσωπικό δημοτικής αστυνομίας άνω των 50 και κάτω των 50 ατόμων. Στη Νέα Σμύρνη απασχολούνται 11 εργαζόμενοι. Ο νόμος προβλέπει, ωστόσο, τη δυνατότητα να ασκούνται πλήρως οι αρμοδιότητες και από Δημοτική Αστυνομία που στελεχώνεται με λιγότερους από 50 δημοτικούς αστυνομικούς (άρθρο 1 παρ. 4), εφόσον εκδοθεί διαπιστωτική πράξη/απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Έχει εκδοθεί τέτοια διαπιστωτική πράξη/απόφαση από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τον Δήμο Νέας Σμύρνης;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι κρίσιμη, επειδή αν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη/απόφαση, και άρα η δημοτική αστυνομία έχει πλήρεις αρμοδιότητες, οι αστυνομικές αρχές έπαυσαν να ασκούν τις οριζόμενες από τον σχετικό νόμο αρμοδιότητες.