Δημόσια τοποθέτηση επί της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» (30.7.2018)