Ακόμη πιο δυναμικό δίκτυο διασύνδεσης της Περιφέρειας Αττικής και των Επιμελητηρίων, ως θεσμικών εκφραστών της επιχειρηματικής κοινότητας. Κοινή βούληση, μεταξύ άλλων, η χαρτογράφηση της επιχειρηματικότητας ανά περιοχή, με χωρικό επαναπροσανατολισμό όπου χρειάζεται. Με έμφαση σε δυναμικούς, εξωστρεφείς, ανταγωνιστικούς κλάδους. Με ενδυνάμωση της τεχνικής εκπαίδευσης και του αγροτοδιατροφικού τομέα. Με ενίσχυση της δυναμικής των τοπόσημων και χρήση ψηφιακών εφαρμογών. Κάποια από τα θέματα που αναδείχθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΕΒΕΠ) | 10.9.2019