Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΕΒΕΠ) | 10.9.2019