Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως του προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. «Πολιτιστικός Οργανισμός» για το 2013 (4.2.2013)