Η παράταξή μας έχει συγκεκριμένη άποψη για τον πολιτισμό και αυτή είναι κατατεθειμένη αρμοδίως. Οι ερωτήσεις που επί σειρά ετών υποβάλουμε έχουν να κάνουν και με το κόστος των πολιτιστικών εκδηλώσεων και με το κόστος που σχετίζεται με τις αμοιβές του προσωπικού.
Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των επιμέρους καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων, από το αν τυγχάνουν της αποδοχής του δημοτικού συμβουλίου ή των πολιτών, από το αν έχουν καθιερωθεί και επαναλαμβάνονται ετησίως ή καινοτομούν θα ήθελα να θυμίσω ότι από το 2006 και εφεξής (που εγώ τουλάχιστον συμμετέχω) έχουμε προβληματιστεί και έχουμε υποβάλει ερωτήσεις για τα εξής θέματα:
1) Πώς αξιολογούνται και με ποια κριτήρια, ποσοτικά και ποιοτικά, προτάσεις στον ευαίσθητο χώρο του πολιτισμού.
2) Ποιος ή ποιοι τις αξιολογούν. Και ποια η πολιτιστική παιδεία αυτών.
3) Πώς αξιολογείται η προστιθέμενη αξία κάθε πρότασης για τον Δήμο.
4) Με ποιο σύστημα διαφάνειας και αξιοπιστίας επιλέγονται οι προτάσεις που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης του Δήμου.
Απαντήσεις δεν έχουμε λάβει. Καταψηφίζω τον προϋπολογισμό.