Δημόσια τοποθέτηση επί του κανονισμού λειτουργίας του προγράμματος εθελοντισμού του τμήματος κοινωνικής πολιτικής (3.10.2013)