Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως διοργάνωσης και δαπάνης για την υλοποίηση σχολικών πρωταθλημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (27.3.2013)