Επί της εγκρίσεως του Κανονισμού λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου και επί της παραχώρησης λειτουργίας και συντήρησης αυτού.

Οι υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των ποδηλάτων, οι οποίες θα εκχωρηθούν από τον Δήμο στην εταιρία Cyclopolis Ε.Π.Ε., πώς θα χρηματοδοτηθούν; Έχετε προϋπολογίσει το κόστος;
Ερωτώ γιατί διαβάζοντας την εισήγηση του υπ’ αριθ. 7 θέματος φαίνεται σαν να έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και η λειτουργία και συντήρηση του αυτοματοποιημένου συστήματος.

Επί του καθορισμού των προϋποθέσεων για δικαιούχους δράσεων κοινωνικής πολιτικής

  1. Αναφέρετε μεταξύ των προϋποθέσεων ότι τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων του Κέντρου Διανομής Συσσιτίου είναι ίδια με αυτά του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Μπορεί δηλαδή κάποιος να είναι δικαιούχος ταυτόχρονα και των δύο παροχών; Συμπίπτουν τα πεδία εφαρμογής τους; Είχα υποβάλει το ίδιο ερώτημα και στην ενημερωτική συνάντηση που οργανώσατε, και στην οποία έγινε αναλυτική και εμπεριστατωμένη παρουσίαση των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Μου είχατε απαντήσει αρνητικά, θεωρώ όμως ότι αυτό θα έπρεπε να έχει αποτυπωθεί και στην εισήγηση.
  2. Αναφέρετε ότι σε περίπτωση ιδιοκτησίας πλέον των δύο ακινήτων, η αίτηση απορρίπτεται. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να προβλέψετε επιπλέον προϋποθέσεις. Πχ. αν το ακίνητο είναι ανοίκιαστο (το ένα ή/και τα δύο) και για πόσο χρόνο ή, εν πάση περιπτώσει το που βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο. Είναι αγροτεμάχιο (χωράφι) σε χωριό ή αστικό ακίνητο;
  3. Αναφέρετε σχετικά με την ποσότητα παρεχομένων ειδών ότι «Οι ποσότητες μετατρεπόμενες σε άυλο χρηματικό ποσό θα αντιστοιχούν σε δυνατότητα προμήθειας, κλιμακωτά, ανάλογα της οικογενειακής κατάστασης». Τι εννοείτε; Η «δυνατότητα προμήθειας» παραπέμπει στο προηγούμενο εδάφιο όπου αναφέρεται ότι «οι ποσότητες των ειδών θα είναι ανάλογες με τη διαθεσιμότητα του κοινωνικού παντοπωλείου»; ‘Η παραπέμπετε στο πινακάκι που είναι πλήρως κατανοητό;