Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου (26.6.2013)