Δημόσια τοποθέτηση επί της εγκρίσεως του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017 του νπδδ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» (29.11.2016)