Δημόσια τοποθέτηση επί της επιχορήγησης ή μη του συλλόγου «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» (1.2.2016)