Δημόσια τοποθέτηση επί της λήψης απόφασης για συμμετοχή του Δήμου σε πλειοδοτικό διαγωνισμό οικοπέδου των ΕΛΤΑ και παροχής σχετικής εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο (26.1.2017)