Δημόσια τοποθέτηση επί της λήψης απόφασης περί μη κατάργησης ν.π.δ.δ. (26.6.2013)