Η συζήτηση για την λήψη της όποιας απόφασης, αν υποτεθεί ότι η απόφαση θα έχει δεσμευτική ισχύ, που δεν θα έχει πέρα από τις καλές προθέσεις και την έκφραση συμπάθειας προς το πρόσωπο των εργαζομένων, θα έπρεπε να εκκινεί κατά την άποψή μου από το εξής ερώτημα:

Είναι αναγκαία η αναδιοργάνωση των δομών και υπηρεσιών του δήμου και η αξιολόγησή τους, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική επάρκεια και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται στην κύρια αποστολή του; Και η αποστολή του δεν είναι άλλη από την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς φαινόμενα διαφθοράς.

Θα περίμενα λοιπόν πριν κληθούμε να εισέλθουμε σε μία τέτοια συζήτηση και να δεχθούμε ή να απορρίψουμε εκ προοιμίου την κατάργηση ν.π.δ.δ., να είχαμε στα χέρια μας έγγραφη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των δομών και υπηρεσιών του δήμου και των εργαζομένων που τις στελεχώνουν ή αν έχει ήδη γίνει, προσωπικά δεν έχω λάβει γνώση.

Η γενικόλογη και αόριστη διατύπωση της εισήγησης «Η πρόθεση της Κυβέρνησης για κατάργηση ν.π.δ.δ. των ΟΤΑ στα πλαίσια της μείωσης προσωπικού, αποτελεί ταφόπλακα στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, καθώς καταργεί τις κοινωνικές δομές, στις οποίες απευθύνεται το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας» δεν μου αρκεί. Το ότι η παραδοχή αυτή είναι αόριστη, γενικόλογη και αστήρικτη αφήνει περιθώρια να πούμε ότι δεν μπορούμε να ομιλούμε για κατάργηση ν.π.δ.δ. όταν δεν γνωρίζουμε με ποια κριτήρια, με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα γίνει η όποια κατάργηση ή συγχώνευση ν.π.δ.δ. ή φορέων του δημοσίου. Όταν μάθουμε, τότε και μόνον θα είμαστε σε θέση να ασκήσουμε την κριτική μας.

Κλείνω υποβάλλοντας ένα ερώτημα ρητορικό: Και αν ακόμη θεωρηθεί ότι η Κυβέρνηση περικόπτει τους πόρους από τις κοινωνικές παροχές, όπως είπε η κ. Ιακωβάκη, δεν θα κληθεί ο δήμος να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που θα προκύψουν; Δεν θα κληθεί να καλύψει τις ανάγκες του με μειωμένους πόρους; Δεν θα αναγκασθεί εκ των πραγμάτων να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα που θα διαμορφωθούν;

Γι’ αυτό, στη δική μου συνείδηση τουλάχιστον, έχουν καταχωρισθεί κατά τρόπο διακριτό τα ζητήματα που τέθηκαν στην αποψινή συζήτηση. Άλλο είναι το θέμα της κατάργησης ν.π.δ.δ. Άλλο είναι το θέμα της απορρόφησης ή μετάταξης του προσωπικού σε περίπτωση κατάργησης ν.π.δ.δ. Άλλο είναι το θέμα της λειτουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.