Διαβάζοντας τον καταστατικό σκοπό του υπό σύσταση ν.π.δ.δ., έχω την αίσθηση ότι η δημιουργία ενός νέου ν.π.δ.δ. δεν έχει να προσθέσει κάτι καινούργιο στην υφιστάμενη κατάσταση.

Ίσα ίσα που μάλλον θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου με πρόσθετες δαπάνες για υπηρεσίες και αμοιβές επιπλέον προσωπικού και θα υποκαταστήσει υπηρεσίες του Δήμου που μέχρι τώρα ήταν επιφορτισμένες με ανάλογες αρμοδιότητες π.χ. Γεωπονική Υπηρεσία, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Τεχνικών Έργων.

Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη: Ο σκοπός της ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων για το αστικό και περιαστικό πράσινο εμπίπτει στις αρμοδιότητες του καθ’ ύλην αρμόδιας Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, η οποία έχει αποδείξει εμπράκτως αυξημένη οικολογική ευαισθησία και ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της ανακύκλωσης.