Δημόσια τοποθέτηση επί της συστάσεως νέου ν.π.δ.δ. "Άλσος Νέας Σμύρνης" (16.7.2008)