Η ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών και δραστηριοτήτων της πόλης είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους και μας βρίσκει σύμφωνους.

Είναι θετικό, διαβάζοντας το πρόγραμμα των Ιωνικών Εορτών, ότι μπορούν και συνυπάρχουν αφενός εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν γνωστά ονόματα της ελληνικής κατά βάση καλλιτεχνικής σκηνής, αφετέρου εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την ιδιαίτερη πολιτιστική φυσιογνωμία και ταυτότητα της τοπικής κοινωνίας.

Πλην όμως θεωρώ ότι το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, φαντάζει ίσως πιο υψηλό δεδομένης του δυσμενούς διεθνούς οικονομικού κλίματος που επιτάσσει μεγαλύτερη έμφαση σε πολιτικές κοινωνικής μέριμνας, στις οποίες ο Δήμος ούτως ή άλλως με βάση το Στρατηγικό Σχεδιασμό για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος που προσφάτως μελετήσαμε αποδίδει μεγάλη βαρύτητα.

Καταλήγω λέγοντας, ότι θα πρότεινα να εξετάσουμε την αναθεώρηση της πολιτικής που ακολουθεί ο Δήμος στα θέματα επιχορήγησης (είτε πρόκειται για οικονομικούς χορηγούς είτε για χορηγούς επικοινωνίας είτε για συνδυασμό και των δύο) και θέματα επιβολής εισιτηρίου, αν όχι σε όλες σε κάποιες παραστάσεις. Κάτι τέτοιο θα συνδράμει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των Ιωνικών Εορτών και γιατί όχι, στη μεγαλύτερη διαφήμιση και προβολή τους.