Δημόσια τοποθέτηση επί των Ιωνικών Εορτών 2008 (30.6.2008)