Σκέψεις για το σχέδιο δράσης του Ο.Ν.Α. χρονικού διάστηματος 2007-2010 (23.7.2008)