Τα σχέδια δράσης συνήθως, περιέχουν γενικόλογες και ασαφείς ή αόριστες δράσεις. Παραπέμπουν σε ευχολόγια. Με την ελπίδα ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης δεν θα αποτελέσει άσκηση επί χάρτου, εκφράζω τις παρακάτω σκέψεις:

1. Συμφωνώ με την αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης είτε από ΓΓΑ είτε από άλλα προγράμματα, εθνικά ή ευρωπαϊκά. Ωστόσο, το 2007 τα έσοδα του Ο.Ν.Α. προέρχονταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από την επιχορήγηση του Δήμου, εάν εξαιρέσουμε τα έσοδα από τις εγγραφές των αθλουμένων, ενώ η χρηματοδότηση από τη ΓΓΑ ήταν μικρή. Είναι αναγκαίο λοιπόν να ενταθούν οι προσπάθειες για αναζήτηση είτε πιο ενισχυμένης χρηματοδότησης από τη ΓΓΑ είτε χρηματοδότησης από νέες πηγές. 

2. Συμφωνώ να ληφθεί μέριμνα για νέες, σύγχρονες και γιατί όχι, πρωτοποριακές αθλητικές δραστηριότητες. Με το σκεπτικό αυτό έχω υποβάλει προτάσεις για κατασκευή πίστας τεχνητής αναρρίχησης, για διεξαγωγή υπαίθριου αυτοσχέδιου μίνι τένις, όπως και για δημιουργία Kids Fitness Club. Προς το σκοπό της υποκίνησης της συμμετοχής και παιδιών ηλικίας 12-15 ετών σε αγωνιστικές δραστηριότητες πρότεινα να προετοιμαστούμε από νωρίς για τη συμμετοχή στους διεθνείς παιδικούς αγώνες που θα διεξαχθούν στην Αθήνα μεταξύ 23-28.6.2009 και οι οποίοι τυγχάνουν διεθνούς αναγνωρισιμότητας.

3. Θεωρώ ότι η αναφορά σε χώρους δραστηριότητας νέων πχ. θεατρικό/εικαστικό εργαστήρι, φωτογραφική λέσχη κλπ. ίσως δημιουργήσει σύγχυση με τις δραστηριότητες του πολιτιστικού οργανισμού, εκτός εάν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία των δύο αυτών ν.π., κάτι που θα μπορούσε μάλλον να αποφέρει και εξοικονόμηση πόρων.

4. Συμφωνώ να αναληφθεί πρωτοβουλία για διαδημοτικές συνεργασίες. Κάτι τέτοιο είχα στο μυαλό μου, όταν μεσολάβησα και για τη διεξαγωγή τουρνουά ποδοσφαίρου μεταξύ των Δήμων Ν. Σμύρνης και Ναυπλίου.

5. Θεωρώ μείζονος σημασίας οι επιμέρους δράσεις και στόχοι να ιεραρχηθούν χρονικά και να φέρουν συντελεστή βαρύτητας – προτεραιότητας. Έτσι, θα καταστεί πιο εύκολο να ελεγχθεί κατά πόσο είμαστε συνεπείς με τους στόχους που θέσαμε. Ένα παράδειγμα: κρατώ επιφύλαξη ως προς την προτεραιότητα ίδρυσης και λειτουργίας του 3ου δημοτ. γυμναστηρίου συγκριτικά π.χ. με την αναβάθμιση των υποδομών του μαζικού αθλητισμού ή τη διαμόρφωση αθλητικών χώρων στην περιοχή Δέγλερη. Δεν γνωρίζω εάν έχει προϋπολογισθεί το κόστος λειτουργίας κατ’ έτος, ή εάν έχει εκτιμηθεί περίπου ο χρόνος απόσβεσης μίας τέτοιας επένδυσης.

Κατά λοιπά δεν θα υπεισέλθω στον προϋπολογισμό των δαπανών, γιατί δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω εάν αυτός βασίζεται σε εκτιμήσεις της υπηρεσίας ή τυχόν μελέτες που έχουν εκπονηθεί. Σε κάθε περίπτωση, είναι πιθανό τα νούμερα να αναθεωρηθούν προς τα κάτω στο μέλλον.