Δημόσια τοποθέτηση επί της σύστασης δημοτικής επιχείρησης (30.11.2009)