Δημόσια τοποθέτηση επί του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2010 (7.1.2010)