Επί των Πρωτοκόλλων παράδοσης – παραλαβής
Πώς είναι δυνατόν η απόφαση του Γραμματέα της Περιφέρειας για την παραλαβή του έργου να εκδίδεται 2-3 χρόνια πριν, ενώ το πρωτόκολλο παραλαβής να υπογράφεται τώρα; Πού οφείλεται αυτή η  μεγάλη χρονική απόκλιση;