Δημόσια τοποθέτηση επί των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς (6.10.2008)