Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σημασία διατήρησης των βρεφονηπιακών σταθμών, με τους οποίους παρέχεται ουσιαστική στήριξη στην εργαζόμενη μητέρα και ενθαρρύνεται η ευρύτερη συμμετοχή της στην κοινωνική-οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Αντιλαμβανόμαστε επίσης, τη σημασία ενίσχυσης-αύξησης του αριθμού βρεφών και νηπίων στα αντίστοιχα τμήματα του κέντρου προσχολικής αγωγής. Μία ενίσχυση-αύξηση, την οποία προτίθεσθε να εξασφαλίσετε με την αγορά ιδιόκτητου κτιρίου. Πλην όμως μία εναλλακτική ή συμπληρωματική πρόταση θα ήταν να επεξεργαστείτε το σενάριο συνεργασίας με ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς κατά το πρότυπο του προγράμματος που υλοποιεί ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», βάσει του οποίου απηύθυνε πρόσκληση στους σταθμούς που έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών.

Αντιτιθέμεθα στην επιβολή τροφείων προτάσσοντας ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να αποτελεί άξονα κάθε πολιτικής που ασκείται είτε σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Και αυτή την άποψη δεν την εκφράζω πρώτη φορά. Όμοια ήταν η θέση μου και όταν αντιτάχθηκα στο ύψος του κονδυλίου που διατέθηκε για τις Ιωνικές Γιορτές. Και στην περίπτωση εκείνη προέταξα ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην κοινωνική πολιτική, έστω κι αν αυτό σημαίνει την επιβολή εισιτηρίου σε κάποιες αν όχι σε όλες τις παραστάσεις ή την εξασφάλιση χορηγιών.

Κλείνω λέγοντας ότι πρέπει να επανεξετάσετε το θέμα, λαμβανομένου υπόψη ότι υπάρχει δέσμευση της σημερινής πολιτικής ηγεσίας να εγγραφούν στον προϋπολογισμό 2009 υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 90% των εσόδων από τα τέλη κυκλοφορίας, όπως επίσης να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την απόδοση των παρακρατηθέντων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση πόρων και των πόρων που αφορούν σε μεταφερθείσες αρμοδιότητες.