Έγκριση παράτασης-παραλαβής λευκώματος για τη Νέα Σμύρνη
Καταψηφίζω για λόγους συνέπειας με απόφασή μου σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχω εκφράσει επιφυλάξεις για το κόστος του συγκεκριμένου λευκώματος και για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του.