Δημόσια τοποθέτηση επί του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου 2014-2019 (25.5.2016)