Επί του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με συμβάσεις έργου 

1) Πόσοι συμβασιούχοι προηγούμενων ετών εξασφάλισαν δια της δικαστικής οδού και συγκεκριμένα με προσωρινή διαταγή, την παραμονή στην εργασία τους σε διάφορες υπηρεσίες είτε αυτοί απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είτε πιθανόν με συμβάσεις έργου;

2) Τούτο, αν δεν αποδυναμώνει, επηρεάζει το αίτημα του Δήμου για νέες προσλήψεις; Επηρεάζει με άλλα λόγια τον προγραμματισμό των προσλήψεων για το 2013;

Επί της εγκρίσεως διοργάνωσης και δαπάνης για την υλοποίηση σχολικών πρωταθλημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου

3) Τα σχολικά πρωταθλήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα διεξαχθούν από τον Δήμο μας φέτος για πρώτη φορά;

Επί της εγκρίσεως διοργάνωσης και δαπάνης για τον 1ο ποδηλατικό γύρο στη μνήμη της Αρμενικής Γενοκτονίας

4) Ποια είναι η αναλογία συμμετοχής του Δήμου μας στα έξοδα της διοργάνωσης, λαμβανομένου υπόψη ότι αυτή θα διεξαχθεί με τη συνεργασία και άλλων Δήμων;

Επί της παράτασης της μίσθωσης που στεγάζεται το 1ο Δημοτικό Γυμναστήριο Νέας Σμύρνης

5) Μετά την 5μηνη παράταση ισχύος της σύμβασης μισθώσεως προβλέπετε την μετεγκατάσταση σε άλλον χώρο; Kαι αν ναι, με ποιους όρους;

Επί της εγκρίσεως υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου για την πράξη «Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων»

6) Ο πύργος τροφοδοσίας που θα εγκατασταθεί επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος τι διαστάσεις θα έχει; Πόσο εμβαδόν θα καταλαμβάνει επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος;