Δημόσια τοποθέτηση επί του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2011 (21.2.2011)