Ενόψει του αιτήματος που θα υποβάλει ο Δήμος για τη διατήρηση του ίδιου ν.π.δ.δ. Εθνική Στέγη, ειπώθηκε ότι ο Δήμος και το φιλανθρωπικό σωματείο Εθνική Στέγη ήλθαν σε συμφωνία. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας (σύνθεση μελών Δ.Σ., χρηματοδότηση από τον Δήμο, όροι χρήσης των εγκαταστάσεων);