1. Επί της Α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011

Γιατί οι παρακρατήσεις από απεργίες, στάσεις εργασίας κλπ. ποσού 35.000 ευρώ που καταγράφονται υπό την ένδειξη «υπέρ Δήμου», καταχωρίζονται στον Κ.Α. εξόδων;

2. Επί της αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας του Ο.Σ.Ε. κειμένου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 74

(α) Θεωρώ ότι θα έπρεπε να προσαρτάται στην εισήγηση γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου σχετικά με τη νομική κατάσταση του ακινήτου, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, δεδομένου ότι βάσει της εισήγησης έχουν προηγηθεί για το συγκεκριμένο ακίνητο επαφές-διαπραγματεύσεις 8 ετών.

(β) Υπάρχει περιθώριο για επαναδιαπραγμάτευση της εκτίμησης του Σ.Ο.Ε.;

Τέλος, υπερθεματίζω σε ό, τι αφορά την πρόταση του κ. Δημάρχου για την αντικατάσταση της ρήτρας παρακράτησης κυριότητας στο συμβόλαιο αγοράς και την επιμήκυνση του χρόνου καταβολής του τιμήματος.