Δημόσια τοποθέτηση επί του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2012 (21.12.2012)