Δημόσια τοποθέτηση επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού για το τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 2011-2014 (7.12.2011)