Η ερώτηση έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας. Κάθε πότε απολυμαίνονται οι κάδοι απορριμμάτων, κοινοί και ανακύκλωσης; Έχουν συγκεκριμένο κύκλο ζωής; Πρέπει να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα;