Ευχαριστήριο μήνυμα για το αποτέλεσμα των Δημοτικών Εκλογών (8.11.2010)