Συντονισμός και οργάνωση ή έστω υποβολή προτάσεων επισκέψεων των παιδιών σε επιλεγμένα, με κριτήριο την ηλικία, μουσεία ή θέατρα (ενδ. Μέγαρο Μουσικής, Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Ακροπόλεως, παιδικό μουσείο) κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η μετάβαση θα γίνεται με ευθύνη και συνεννόηση μεταξύ των γονέων. Οφέλη:

Βιωματική εμπειρία και δημιουργικό παιχνίδι.

Κοινωνικοποίηση και συνύπαρξη «συμμαθητών» σε διαφορετικό, «εξωσχολικό» περιβάλλον.

Ο κεντρικός συντονισμός εξασφαλίζει προνομιακό πακέτο εισιτηρίων και εκτιμάται ότι θα αποτελεί κίνητρο για τους γονείς.Δήμητρα Νάνου

Μέλος Δ.Σ.