Πρόταση υποβληθείσα κατά τη συνεδρίαση Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. της 6.5.2015