Πρόταση υποβληθείσα κατά τη συνεδρίαση Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. της 2.12.2015