Σχόλιο επί του προγράμματος "Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών" του Υπουργείου Εσωτερικών