1. Υπάρχει προγραμματισμός – σχεδιασμός, ώστε να αντιμετωπιστεί τυχόν εξάπλωση της νέας γρίπης στους μαθητές κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς? Είμαστε και πόσο προετοιμασμένοι, ώστε αφενός να δράσουμε έγκαιρα αν προκύψει θέμα, αφετέρου να αποσοβησούμε τυχόν αντιδράσεις πανικού εντός ή και εκτός της σχολικής κοινότητας?

2. Το ΥΠ.ΕΣ. έχει θέσει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών» συνολικού προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ με πλήρη συναίσθηση της αναγκαιότητας για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τις συνθήκες ασφάλειας και πρόσβασης στις παιδικές χαρές. Σκοπός είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα (επαρκής φωτισμός, επαρκής αριθμός καθισμάτων βρύσες, σημεία σκίασης, περίφραξη, ζώνες πρασίνου) όπως και σύμφωνα με τις αρχές αειφόρου σχεδιασμού (π.χ. ηλιακά φωτιστικά, ανακύκλωση νερού για άρδευση φυτών κλπ.), ενός περιβάλλοντος απολύτως ασφαλούς, λειτουργικού και καλαίσθητου για την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Στο ίδιο πλαίσιο, οι δημοτικές αρχές οφείλουν να πιστοποιήσουν όλες τις υφιστάμενες παιδικές χαρές μέχρι και 31.12.2012, προκειμένου να μην ανασταλεί η λειτουργία τους.
Επειδή το θέμα των παιδικών χαρών μας αφορά όλους και, αν δεν κάνω λάθος, έχει τεθεί από τους κατοίκους στα πλαίσια της συζήτησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου το 2008, αλλά και για το Συμμετοχικό Προϋπολογισμό, θα εκδηλώσουμε ενδιαφέρον συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

3. Έχουμε κάνει μία πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του ν. περί απαγόρευσης του καπνίσματος; Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προμηθευτεί το ειδικό σήμα; Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, επιβάλλεται πρόστιμο ή απλά, γίνονται συστάσεις;

4. Επί του θέματος διατήρησης στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου του γραφείου Παιδείας:

Εκτιμώ ότι η διατήρηση του γραφείου Παιδείας διασφαλίζει τη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης, τη σταθερότητα στην άσκηση της πολιτικής στον τομέα της παιδείας, η οποία (πολιτική) δεν πρέπει να μεταβάλλεται ανάλογα με το πρόσωπο του Αντιδημάρχου. Οι τομείς της παιδείας και της υγείας είναι νευραλγικοί και πρέπει να αντιμετωπίζονται με ενιαία και σταθερή πολιτική, εκτός αν μεσολαβούν εξαιρετικές συνθήκες που χρήζουν ιδιαίτερου χειρισμού και αντιμετώπισης.

5. Επί της αγοράς του διατηρητέου ακινήτου επί της οδού Εφέσου 17:

Είναι θεμιτό να στοχεύουμε στη διατήρηση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας και ταυτότητας της πόλης μας. Τούτο όμως κατά τη γνώμη μου πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, προκειμένου να γίνεται στάθμιση των αναγκών και συγκροτημένη μελέτη ή έρευνα σχετικά με το πώς οι εκάστοτε ανάγκες μας μπορούν να εξυπηρετούνται με τον πλέον επωφελή τρόπο.
Ερωτάται:
(α) Ποια η σκοπιμότητα αγοράς του συγκεκριμένου ακινήτου; Yπάρχει προγραμματισμός ως προς τη μελλοντική χρήση και αξιοποίησή του;
(β) Έχει προηγηθεί έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας, ώστε να εντοπιστούν τυχόν βάρη ιδιοκτησίας; Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες;
(γ) Γνωρίζουμε την επιφάνεια του οικοπέδου και του κτίσματος;
(δ) Έχει γίνει εκτίμηση της αξίας από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών;