1. Υπάρχει προγραμματισμός – σχεδιασμός, ώστε να αντιμετωπιστεί τυχόν εξάπλωση της νέας γρίπης στους μαθητές κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς? Είμαστε και πόσο προετοιμασμένοι, ώστε αφενός να δράσουμε έγκαιρα αν προκύψει θέμα, αφετέρου να αποσοβησούμε τυχόν αντιδράσεις πανικού εντός ή και εκτός της σχολικής κοινότητας?

2. Το ΥΠ.ΕΣ. έχει θέσει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών» συνολικού προϋπολογισμού 50 εκ. ευρώ με πλήρη συναίσθηση της αναγκαιότητας για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τις συνθήκες ασφάλειας και πρόσβασης στις παιδικές χαρές. Σκοπός είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα (επαρκής φωτισμός, επαρκής αριθμός καθισμάτων βρύσες, σημεία σκίασης, περίφραξη, ζώνες πρασίνου) όπως και σύμφωνα με τις αρχές αειφόρου σχεδιασμού (π.χ. ηλιακά φωτιστικά, ανακύκλωση νερού για άρδευση φυτών κλπ.), ενός περιβάλλοντος απολύτως ασφαλούς, λειτουργικού και καλαίσθητου για την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Στο ίδιο πλαίσιο, οι δημοτικές αρχές οφείλουν να πιστοποιήσουν όλες τις υφιστάμενες παιδικές χαρές μέχρι και 31.12.2012, προκειμένου να μην ανασταλεί η λειτουργία τους.
Επειδή το θέμα των παιδικών χαρών μας αφορά όλους και, αν δεν κάνω λάθος, έχει τεθεί από τους κατοίκους στα πλαίσια της συζήτησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου το 2008, αλλά και για το Συμμετοχικό Προϋπολογισμό, θα εκδηλώσουμε ενδιαφέρον συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

3. Έχουμε κάνει μία πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του ν. περί απαγόρευσης του καπνίσματος; Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προμηθευτεί το ειδικό σήμα; Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, επιβάλλεται πρόστιμο ή απλά, γίνονται συστάσεις;