Επί της εγκρίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου

Η διάρθρωση των υπηρεσιών με βάση τον υποβληθέντα προς έγκριση Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας γίνεται ανά Διεύθυνση, Τμήματα και Γραφεία. Στον ΟΕΥ αναφέρεται ότι «Διευκρινίζεται ότι τα γραφεία που συμπεριλαμβάνονται στη διάρθρωση των Υπηρεσιών, δεν αποτελούν αυτοτελή Γραφεία, αλλά λειτουργικά Γραφεία των Οργανικών Μονάδων του Δήμου». Τι εννοείτε; Το «γραφείο» ταυτίζεται με αντικείμενο εργασίας ανά υπάλληλο;