Σκοπεύετε να συμμετάσχουμε ως Δήμος στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εφαρμογή δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας στους Δήμους;