#1οΔιεθνέςForumγιατοΝερό Το νερό στην καρδιά της κυκλικής οικονομίας. Κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών και των αναγκών παραγωγής με λιγότερους πόρους/μέσα. Παραγωγή μειωμένων, αν όχι μηδενικών αποβλήτων. Αποτελεσματική αξιοποίηση υγρών αποβλήτων. Προστασία του περιβάλλοντος, συνεπής κατανάλωση, ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων. Η ποιότητα του πόσιμου νερού, η συντήρηση των δικτύων, τα αποχετευτικά δίκτυα, τα αντιπλημμυρικά έργα στις προτεραιότητες και της επόμενης προγραμματικής περιόδου. #neaarxiattiki #GeorgiosPatoulis