Εισήγηση επί της εγκρίσεως του προϋπολογισμού και του προγράμματος εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020 (11.12.2019)