4η συνάντηση εργασίας, μέσω τηλεδιάσκεψης, για το πρόγραμμα πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου (10.9.2020)