Ένας χρόνος ειλικρινούς, εξελικτικής και εποικοδομητικής συνεργασίας με τους Δήμους που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της (06.9.2020)