Ρεαλιστική η προσέγγιση της αναγέννησης του Υμηττού και κυρίως, ικανή να εμπνεύσει να γίνουν πολλοί κοινωνοί αυτής της φιλόδοξης προσπάθειας, όπως πρόεκυψε χθες κατά την εκπροσώπηση του #GiorgosPatoulis στην παρουσίαση του σχεδίου #11ΔήμοιμίαΑποστολή #ΗΑναγέννησητουΥμηττούμας. Μεταξύ των 5 ορεινών όγκων της Αττικής, και ο Υμηττός με σημαντική γεωμορφολογία και δασοκάλυψη. Μέσα στις προγραμματικές θέσεις της παράταξής μας, η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού τοπίου του Υμηττού. Οι βασικοί άξονες των θέσεών μας ταυτίζονται με τα πεδία της παρουσίασης (τεχνικά έργα για την αποφυγή διαβρώσεων και πλημμυρών | φυσική προστασία χλωρίδας-πανίδας |πρόγραμμα αναδασώσεων και δασοπροστασίας και σύγχρονες υποδομές πυρόσβεσης | δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, ήπιες μορφές άθλησης και αναψυχής, προώθηση ορεινού αθλητικού τουρισμού | στήριξη των εθελοντικών ομάδων, των δυνατών και αφοσιωμένων ομάδων κρούσης της πολιτικής προστασίας). Κοινή διαπίστωση η πολιτική βούληση και διάθεση για στενή συνεργασία όλων των φορέων. Κοινή στόχευση: Να ζωντανέψει ο Υμηττός, τα πάρκα, οι διαδρομές, τα μονοπάτια του. Και άρα, να αποδοθεί στους πολίτες αναγεννημένος! #ΣΠΑΥ #neaarxiattiki #GiorgosPatoulis #DimitraNanou #stanotia