Ο Περιφερειάρχης Αττικής ανακοίνωσε από τον Νοέμβριο τη βούλησή του και δεσμεύτηκε για την προώθηση πολιτικών δράσεων δημόσιας υγείας που στηρίζονται σε 2 πυλώνες, την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Αυτό προϋποθέτει τη στενή συνεργασία, σε διάφορα επίπεδα, μεταξύ του Α’ και του Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης, επειδή πρόκειται για την εφαρμογή -για πρώτη φορά- ενός συγκροτημένου, δομημένου προγράμματος πρόληψης και προαγωγής υγείας και το οποίο είναι ομαδοποιημένο ανά φύλο και ηλικία. Στόχοι μας είναι: • Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του πολίτη με επιστημονική επάρκεια και αρτιότητα. • Η ουσιαστική, έμπρακτη στήριξη, όπου χρειάζεται, του πολίτη μέσα από δομές υγείας ή/και συμβουλευτικούς σταθμούς. • Η πρόσληψη της γνώσης να οδηγήσει σε αλλαγή της συμπεριφοράς, νοοτροπίας, κουλτούρας του πολίτη. Με επιτελικό ρόλο της Περιφέρειας Αττικής και φορείς υλοποίησης τους Δήμους, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων που είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος φορέας από τον ΠΟΥ και που μέσα στην θεσμική αποστολή του είναι να μεταφέρει την τεχνογνωσία που αναπτύσσεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις πόλεις μέλη του. Το Εθνικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων θα παρέχει την τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο εφαρμογής για 1η φορά διεθνών πρωτοκόλλων screening του πληθυσμού, μέσα από ένα θεσμοθετημένο αυτοδιοικητικό πλαίσιο. Η σκέψη είναι τα στελέχη των ΚΕΠ Υγείας να έχουν, με τη συγκατάθεση του πολίτη, το follow up της διατήρησης της υγείας του. Δραστήριοι οι Δήμοι του Νότιου Τομέα Αθηνών, δυνατές και δραστήριες οι δομές υγείας, είτε με τα δημοτικά ιατρεία, είτε με τα ΚΕΠ Υγείας είτε εν γένει στο πλαίσιο εφαρμογής δράσεων κοινωνικής πολιτικής. | 21.1.2020 #GiorgosPatoulis #DimitraNanou #stanotia