Αναστολή από αύριο 13.3.2020 μέχρι και 27.3.2020 στην διενέργεια και των εξετάσεων για την αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες (12.3.2020)