Απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με την εθνική προσπάθεια ανάσχεσης της εξάπλωσης του κορωνοϊού, αναστέλλεται από 13.3.2020 (12.3.2020)