Ανταλλαγή ευχών με το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας Αττικής (12.1.2020)