Ημερίδα συνδιοργάνωσαν ο Δ. Μοσχάτου – Ταύρου και το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πράσινη Ανάπτυξη για όλους – Κυκλική Οικονομία (10.1.2020)