Ασφαλής είναι ο σωστά ενημερωμένος πολίτης (23.7.2020)