Εισήγηση επί της εγκρίσεως σκοπιμότητας και δαπάνης για την υποστήριξη από την ΠΑ του 13ου Διαδηματικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων της Αττικής, καθώς και χορήγηση αιγίδας (29.7.2020)