Αυτονόητη πράξη αλληλεγγηύης, σεβασμού και αγάπης για τον Άλλον (1.4.2020)