Καλλιεργούμε τη συνεργασία σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον που επενδύει στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας υπεραξία στο μέλλον (31.3.2020)